Fågelbilder från A-Ö  

Fn 251  Svenska arter på bild i galleriet.
Nyaste arten är Rostgumpssvala, Bruntrast .

Aftonfalk

aftonfalk1111daniel.jpg (151236 byte)

aftonfalk22.jpg (58166 byte)

aftonfalk33.jpg (130630 byte)

aftonfalk444.jpg (192751 byte)

Alfågel

Alfagel-hemsid.jpg (91303 byte)

Alfageln-hemsi.jpg (72915 byte)

alfagel 55.jpg (138525 byte)

alfagel 11.jpg (124612 byte)

 

Alfågel

alfagel,oland1,07.jpg (228147 byte)

alfageln,oland2,07.jpg (223192 byte)

alfagel 22.jpg (95208 byte)

alfagel 44.jpg (144273 byte)

Alförrädare

alforradare11.jpg (126590 byte)

-

-

-

Alpseglare

alpseglare 33 DSC1419.jpg (110360 byte)

alpseglare 22 DSC1410.jpg (152649 byte) alpseglare 11 DSC1407.jpg (102409 byte)

Backsvala

backsvcala 11 DSC8475.jpg (177636 byte)

Backsvala.jpg (99512 byte)D

-

-

Bergand

bergand11.jpg (198076 byte)

bergand 11 DSC2515.jpg (126760 byte)

-

-

Bergfink

bergfink11---DSC4829.jpg (87001 byte)

-

-

-

Berguv  

berguv 11 DSC9255.jpg (117368 byte)

berguv 22 1606.jpg (176661 byte) berguvens ungar 11 1982.jpg (464117 byte)

Bergstaigasångare

_bergstaigasangare11.jpg (228025 byte)

-

-

-

Bivråk

bivrak-11---DSC6083.jpg (271964 byte)

-

-

-

Blåkråka

blakraka--33--DSC6558.jpg (205182 byte)

blakraka--555-.jpg (93888 byte)

blakraka111.jpg (201505 byte)

blakraka--66--DSC6549.jpg (217784 byte)

Blåhake

Blahake-1.jpg (144638 byte)D

blahake33.jpg (194966 byte)

blahake11.jpg (162493 byte)

blahake22.jpg (187843 byte)

Blåhake

blahake 11 1514.jpg (181880 byte)

Blå kärrhök

hok1.jpg (158988 byte)

hoke1.jpg (128439 byte)

Hokens1.jpg (149743 byte)

blahokhane.jpg (85248 byte)
Skultuna 6/4-07

Blå Kärrhök

_blakarrhok11DSC3023.jpg (201551 byte)

-

-

-

Blåmes

blames .jpg (57156 byte) D

Blames hems.jpg (172155 byte)D

blamese hems.jpg (159795 byte)D

Blamesen.jpg (193002 byte)D

Blåmes

blames.jpg (169208 byte)

blames11.jpg (139071 byte)

blames11.jpg (159255 byte)

blames22.jpg (164647 byte)

Blåstjärt

blastjart 11 2448.jpg (64857 byte)

Blåtrast Malta

blatrast 11 1174.jpg (164090 byte) blatrast 2 2 1190.jpg (144207 byte) blatrast 33 1133.jpg (176461 byte) blatrast 44 1134.jpg (161008 byte)

Bläsand

 blasande.jpg (166528 byte)
Bläsand Borlänge 9/1-07

blasanndjpg.jpg (188583 byte)

blassand.jpg (152312 byte)

Blasanden.jpg (145857 byte)

Bläsand

blasand88.jpg (195087 byte)

blasand99.jpg (92050 byte)

blasand11.jpg (160016 byte)

_blasand11.jpg (175879 byte)

Bofink

Bofink-Ottenby-2005.jpg (106945 byte)D

bofink1,oland,07.jpg (204572 byte)

bofink111DSC3814.jpg (222462 byte)

-

Brandkronad kunsfagel brandkronad kung aa.jpg (133277 byte)
Brunand

Brun Kärrhök

brunkarrhok11.jpg (99134 byte)

brunkarrhok11.jpg (184755 byte)

brunkarrhoken11.jpg (129665 byte)

brunkarrhoken22.jpg (97658 byte)

Brun kärrhök

brunkarrhok11.jpg (115279 byte)

Br-karrhok-hemsi.jpg (44697 byte)

brunkarrhoken11.jpg (129665 byte)

brunkarrhoken33.jpg (140456 byte)

Brun kärrhök

brunkarrhok 11 1150.jpg (185225 byte) brunkarrhok 22 1152.jpg (186829 byte) brun karrhok 11 DSC2852.jpg (123351 byte) brunkarrhok 22 DSC7536.jpg (135666 byte)

Brunsångare

brunsang-webb.jpg (154138 byte)
Sebybadet Öland höst 2007

bruns.jpg (105823 byte)

-

-

Bruntrast

bruntrast 11 4280.jpg (179199 byte) - - -

Brushane

brushane333DSC3488.jpg (176970 byte)

brushane11oland,07.jpg (228014 byte)

Brushane111DSC3230.jpg (176384 byte)

-

Brushane

Brushane222DSC3236.jpg (215948 byte)

brushane444DSC3499.jpg (185592 byte)

brushane  33 DSC0062.jpg (165404 byte)

brushane 11 DSC0046.jpg (168008 byte)

Brushane

brushane  44  DSC0090.jpg (156060 byte)

brushane 22 DSC0079.jpg (161580 byte)

Buskskvätta

Buskskvattan001.jpg (89163 byte)D

Buskskvattan004.jpg (144860 byte)D

buskskvatta11.jpg (151022 byte)

busksvatta11.jpg (142582 byte)

Buskskvätta

buskskvatta11---DSC5432.jpg (168665 byte)

buskskvatta33---DSC5430.jpg (189842 byte)

-

-

Bändelkorsnäbb

Bandelkorsnabb 11 908.jpg (148410 byte)

Bandelkorsnabb 22 909.jpg (130959 byte)

-

-

Citronärla

D

Citronqarla001.jpg (119046 byte)D

-

-

Dalripa

dalripa11--4735.jpg (183737 byte)

-

-

-

Domherre

Domherre natets.jpg (87521 byte)D

Domherre-.jpg (126663 byte)D

domherre11.jpg (203832 byte)

domherre11.jpg (216720 byte)

Drillsnäppa

D

-

-

-

Dubbeltrast

trast11.jpg (175530 byte)

Dubbeltrast 11 DSC9559.jpg (178450 byte)

-

-

Duvhök

duvhok.jpg (138381 byte)

duvhok 22 2502.jpg (101154 byte)

duvhok 1111 DSC2227.jpg (185967 byte)

duvhok 11 2704.jpg (153452 byte)

Dvärgbeckasin dvargbeckasin 11.jpg (141968 byte) dvargbeckasin 22.jpg (153055 byte) dvargbeckasin 44.jpg (148508 byte)

Dvärgmås

dvargmas11.jpg (83785 byte)

dvargmas33.jpg (75426 byte)

dvargmas11.jpg (110346 byte)

dvargmas22.jpg (150882 byte)

Dvärgmås

dvargmas11--DSC4199.jpg (216539 byte)

dvargmas111----484.jpg (205660 byte)

dvargmas222-----486.jpg (74696 byte)

dvargmas 22 DSC9496.jpg (178129 byte)

Dvärgsparv

dvargsparv22.jpg (148710 byte)

-

-

-

Entita

Entita.jpg (176768 byte)D

-

-

-

Ejder

Ejder-ada-hems.jpg (145599 byte)

Ejder-hems.jpg (97715 byte)

Ejderar-nya.jpg (148726 byte)

Ejder-Ottenby-2005.jpg (130084 byte)D

Ejder

ejder 33.jpg (115026 byte)

ejder11.jpg (209058 byte)

ejder44.jpg (131189 byte)

ejder11---DSC3252.jpg (127096 byte)

Ejder

ejder33--DSC3554.jpg (204944 byte)

ejder22---DSC3268.jpg (201883 byte)

ejder222---DSC3553.jpg (223934 byte)

ejder 11 1562.jpg (155091 byte)

Ejder

ejder 22 2454.jpg (143249 byte) ejder 33 2475.jpg (87637 byte) ejder 44.jpg (124714 byte) ejder 22.jpg (122001 byte)

Enkelbeckasin

Enkelbeckasin-hems.jpg (112543 byte)D

D

enkelbeckasin11.jpg (216592 byte)

enkelbeckasin22.jpg (202161 byte)

Enkelbeckasin

enkelbeckasin33.jpg (156555 byte)

enkelbeckasin44.jpg (90467 byte)

enkelbeckasin55.jpg (198551 byte)

enkelbeckasin66.jpg (172448 byte)

Enkelbeckasin

enkelbeckasin11.jpg (200040 byte)

enkelbeckasin 11 DSC1343.jpg (169136 byte) enkelbeckasin 33 DSC1357.jpg (156204 byte) enkelbeckasin 22 DSC1352.jpg (185730 byte)

Fasan

Fasanjanbild.jpg (267603 byte)

fasan,april.jpg (215577 byte)

Fasan-hems.jpg (74983 byte)D

fasan11oland,07.jpg (200313 byte)

Fasan

fasan33.jpg (180191 byte)

fasan11.jpg (182446 byte)

fasan22.jpg (200085 byte)

fasan33DSC3124.jpg (220808 byte)

Fasan

_fasan11DSC3116.jpg (211000 byte)

_fasan22DSC3122.jpg (173367 byte)

fasan11---DSC3693.jpg (193063 byte)

fasan 11 DSC7001.jpg (124857 byte)

Fiskgjuse

fiskgjuse22.jpg (193649 byte)

fiskgjuse66.jpg (120435 byte)

fiskgjuse77.jpg (113073 byte)

fiskgjusen22.jpg (248071 byte)

Fiskgjuse

fiskgjuse11.jpg (123888 byte)

fiskgjuse44.jpg (110021 byte)

fiskgjuse33.jpg (162710 byte)

fiskgjuse55.jpg (109476 byte)

Fiskgjuse

fiskgjuse011.jpg (101305 byte)

fiskgjuse22--623.jpg (150603 byte)

fiskgjuse 11 DSC6758.jpg (167220 byte)

fiskgjuse 22 DSC6759.jpg (140609 byte)

Fiskmås

fiskmas 11 1387.jpg (90675 byte)

Fiskmas.jpg (112530 byte)D

fiskmas11.jpg (146372 byte)

fiskmas 11 DSC1663.jpg (147964 byte)

Fisktärna

Fisktarna-hems.jpg (27507 byte)

Fisktarna003.jpg (125005 byte)D

Fisktarna001.jpg (106440 byte)

Fisktarna002.jpg (117788 byte)

Fisktärna

Fisktarna003.jpg (111984 byte)

fisktarna11,oland,07.jpg (126699 byte)

silvertarna11,oland,07.jpg (215607 byte)

fisktarna22.jpg (163510 byte)

Fisktärna

fisktarna33.jpg (172185 byte)

fisktarnabildmaj11.jpg (172632 byte)

fisktarna11.jpg (206948 byte)

fisktarna 11 1397.jpg (145778 byte)

Fisktärna

fisktarnan22---618.jpg (171688 byte)

fisktarnan33--619.jpg (159044 byte)

fisktarnan11--620.jpg (193821 byte)

silvertarna 11 DSC0812.jpg (95609 byte)

Fjällgås

fjallgas11.jpg (201679 byte)

fjallgas22.jpg (210161 byte)

fjallgas33.jpg (200708 byte)

-

Fjällpipare

fjallpipare 11 1992.jpg (169617 byte)

fjallpipare 33 1997.jpg (182630 byte)

fjallpipare 5555 3578.jpg (195793 byte) fjallpipare 22 3584.jpg (135200 byte)
Fjällripa fjallripa 11 GLJ0954.jpg (163371 byte) fjallripa 55 3660.jpg (151703 byte) fjallripa 33 GLJ0820.jpg (131256 byte) fjallripa 44 3651.jpg (129822 byte)

Fjällvråk

Fjallvraken.jpg (117711 byte)

fjallvrak44.jpg (163204 byte)

fjallvrak33.jpg (215105 byte)

-

Forsärla forsarla 33 3472.jpg (161621 byte) forsarla 22 3464.jpg (129450 byte) forsarla 11 3460.jpg (113237 byte)

Forsärla

Forsarla-hona-ny.jpg (133436 byte)

Forsarla-hona-nya.jpg (107936 byte)

Forsarla-hane-ny.jpg (122127 byte)

Forsarla-hanen.jpg (86001 byte)

Glada

glada11.jpg (95149 byte)

glada22.jpg (105770 byte)

glada44.jpg (154690 byte)

-

Gluttsnäppa

gluttsnappa11---520.jpg (207028 byte)

gluttsnappa22---521.jpg (151163 byte)

-

-

Gransångare

Gransangare-hems.jpg (107814 byte)

gransangare01.jpg (179655 byte)

gransangare  22 1153.jpg (168574 byte)

gransangare 11 1156.jpg (146895 byte)

Gransångare Gransangare 11 DSC2723.jpg (130274 byte) gransanager 11.jpg (128483 byte) gransanagare 11.jpg (123460 byte)

Gravand

Gravand.jpg (179595 byte)D

gravand11,oland,07.jpg (213352 byte)

gravand,oland22,07.jpg (189279 byte)

gravand11---DSC3390.jpg (196756 byte)

Gravand

gravand 11 DSC0912.jpg (167042 byte)

Grågås

D

gragas11.jpg (133080 byte)

Gragas.jpg (116783 byte)D

Gragasen.jpg (145994 byte)D

Grågås

gragas1.jpg (136869 byte)

gragas11.jpg (112933 byte)

gragas22.jpg (178864 byte)

gragas11.jpg (209098 byte)

Grågås

gragas11---DSC3144.jpg (82741 byte)

-

-

-

Grå flugsnappare

D

Gra-flugsn.jpg (101796 byte)D

graflugsappare-22.jpg (145797 byte)

graflugsnappare11.jpg (120419 byte)

Grå flugsnappare

graflugsnappare11.jpg (118314 byte)

-

-

-

Gråhakedopping

grahakedopping11.jpg (154592 byte)
Oset Örebro 14/4-07

Grahakedopp.jpg (63016 byte)
Färjebron/Fläcksjö 6/6-06

grahakedopping11--DSC3426.jpg (150175 byte)

-

Grålira Malta gralira 111 DSC8345.jpg (133830 byte)

Gråsiska

Grasiska.jpg (103402 byte)D

Grasiska-hems.jpg (151555 byte)D

grasiska 11 914.jpg (99061 byte)

-

Gråsparv

Grasparven-hems.jpg (160198 byte)D

Grasparv.jpg (108670 byte)D

grasparv1.jpg (99975 byte)

Grasparvens.jpg (185554 byte)

Gråsparv

Graspar.jpg (198950 byte)

grasparv11.jpg (194609 byte)

grasparv 11 3519.jpg (155998 byte)

-

Gråspett

graspett hems.jpg (113831 byte)D

D

-

-

Gråtrut

Gratrut-550.jpg (77103 byte)

Gratrut-900.jpg (177625 byte)

Gratruten-hems.jpg (121306 byte)D

Gratrut.jpg (184031 byte)D

Gråtrut

gratrut1.jpg (89799 byte)

gratrut22.jpg (205043 byte)

gratrut11.jpg (198330 byte)

gratrut22.jpg (197312 byte)

Gråtrut

gratrut33.jpg (197488 byte)

gratrut44.jpg (200920 byte)

gratrut55.jpg (194310 byte)

gratrut77.jpg (188706 byte)

Gråtrut

gratruten11--478.jpg (150293 byte)

gratrut 11 .jpg (143922 byte)

medelhavstrut 11  DSC0357.jpg (126820 byte)

-

Gräsand

Grasand-550.jpg (80171 byte)D

grasand hane hems.jpg (85146 byte)D

Blanca-tavl.jpg (280585 byte)

Grasand flyg 550.jpg (179723 byte)

Gräsand

Grasand-pa-bo.jpg (96801 byte)

D

grasand11.jpg (122659 byte)

grasand11.jpg (92510 byte)

Gräsand

grasand11.jpg (204216 byte)

-

-

-

Gräshoppsångare

sangare33.jpg (144443 byte)

sangare11.jpg (193032 byte)

sangare22.jpg (195667 byte)

-

Grässångare

_grassangare 11 DSC8149.jpg (179334 byte)

grassangare 22 1164.jpg (143700 byte)

Grönbena

gronbena 11 1471.jpg (159388 byte)

gronbena 22 1472.jpg (125792 byte)

gronbena11.jpg (190478 byte)

gronbena11---DSC3385.jpg (187336 byte)

Grönbena

gronbena 33 2121.jpg (174105 byte)

gronbena 22 DSC2962.jpg (165279 byte)

Grönfink

Gronfink11.jpg (137469 byte)

Gronfink12.jpg (131236 byte)

Gronfinken.jpg (128237 byte)

Gronfink.jpg (94040 byte)

Grönfink

gronfink11.jpg (186522 byte)

gronfink11.jpg (184928 byte)

-

-

Gröngöling

D

D

-

-

Grönsiska

Gronsiskan hems.jpg (91480 byte)D

Gronsiska.jpg (99290 byte)D

gronsiska11---509.jpg (185069 byte)

gronsiska 11 DSC1937.jpg (96896 byte)

Gulhämpling

gulhampling11.jpg (193477 byte)

-

-

-

Gulsparv

Gulsparv-1.jpg (113401 byte)

Gulsparv-hems.jpg (80849 byte)

Gulsparv-Oset-hems.jpg (114541 byte)D

gulsparv11junibild.jpg (200857 byte)

Gulsparv

gulsparv 11 2696.jpg (140279 byte)

Gulsparv

gulsparv22.jpg (206516 byte)

gulsparv11.jpg (197361 byte)

gulsparv11.jpg (178833 byte)

gulsparv33.jpg (199449 byte)

Gulärla

Gularla-spec.jpg (80069 byte)
Rörbosjön Vstml 6/6-2006

Gularla-spec4.jpg (100614 byte)

Gularla-spec-1.jpg (90444 byte)

Gularla-spec-2.jpg (84756 byte)

Gulärla

Gularlan.jpg (90965 byte)

Gularla001.jpg (142187 byte)D

Gularla003.jpg (148532 byte)D

Gularla1.jpg (47364 byte)

Gulärla

gularla11.jpg (180821 byte)

gularla22.jpg (149829 byte)

gularla11---637.jpg (157519 byte)

gularlasydk 11 1199.jpg (130895 byte)

Gulärla

gularlasydk 11 1200.jpg (139536 byte)

superciliaris 22 1139.jpg (180850 byte)

Gularla feldegg 11 DSC8261.jpg (133655 byte)

Gärdsmyg

gardsmyg11.jpg (151466 byte)
Hallstah 22/4-07

gardsmyg22.jpg (134415 byte)

gardsmyg33.jpg (198957 byte)

gardssmygapril.jpg (139469 byte)
Gävletrakten apr 07

Gärdsmyg

gardssmyg11.jpg (210433 byte)

gardssmyg22.jpg (186097 byte)

gardssmyg33.jpg (220268 byte)

gardssmyg22---DSC3662.jpg (139155 byte)

Gärdsmyg gardssmyg 22 2465.jpg (145627 byte) garrdsmyg 11 DSC1945.jpg (156730 byte) gardssmyg 44 2470.jpg (160213 byte)

Gök

gok22--540.jpg (190342 byte)

gok11---534.jpg (106508 byte)

gok33--543.jpg (169328 byte)

gok 11 3541.jpg (132638 byte)

Göktyta

Goktyta.jpg (88098 byte)D

goktyta11.jpg (165418 byte)

goktyta11.jpg (247827 byte)

goktyta 11 DSC0557.jpg (171085 byte)

Halsbandsflugsnappare

Hallsbandsflugsn-550.jpg (160281 byte)D

halsbandsflug11.jpg (224684 byte)

-

Halsbandsparakit papegoja 22 DSC1766.jpg (174755 byte) papegoja 66 DSC1795.jpg (151164 byte) papegoja 44 DSC1783.jpg (106964 byte) papegoja 77 DSC1824.jpg (148545 byte)

Havstrut

Havstrut-1.jpg (33811 byte)

havstrut11.jpg (105662 byte)

havstrut111.jpg (110086 byte)

havstrut11,oland,07.jpg (184952 byte)

Havstrut

havstruten11,oland,07.jpg (108207 byte)

havstrut11.jpg (214676 byte)

havstrut22.jpg (186947 byte)

havstrut44.jpg (192591 byte)

Havstrut

havstrut55.jpg (187627 byte)

havstrut66.jpg (168261 byte)

havstrut77.jpg (205454 byte)

havstrut88.jpg (200711 byte)

Havstrut

havstrutgratrut11.jpg (178164 byte)

-

-

-

Havsörn

havsorn11----735.jpg (216817 byte)

havsorn 33 7502.jpg (178925 byte)

havsorn22---737.jpg (215933 byte)

havsorn,11oland,07.jpg (199406 byte)

Havsörn

havsorn 111 7496.jpg (187804 byte)

havsorn11.jpg (118465 byte)

havsorn44----739.jpg (217663 byte)

havsorn 44 1078.jpg (164117 byte)

Havsörn

havsorn 22 7499.jpg (130795 byte)

havsorn77----733.jpg (199304 byte)

havsorn11_DSC3659.jpg (141230 byte)

havsorn111----735.jpg (196585 byte)

Havsörn

havsorn 11 DSC7908.jpg (163961 byte) havsorn 22222 DSC7909.jpg (157870 byte) havsorn 1111 1082.jpg (184393 byte) havsorn 2222 1085.jpg (209346 byte)

Havsörn

havsorn  11 svarttar2087.jpg (186503 byte)

havsorn svarttar 22 2085.jpg (159442 byte)

havsorn 11  DSC1115.jpg (182703 byte)

havsorn skrattm 11 DSC2542.jpg (136402 byte)
Havsörn vitfagel ottenby 11 2498.jpg (156179 byte) havsorn 555 2605.jpg (128816 byte)

Hornuggla

hornuggla 11 1097.jpg (183046 byte)

hornuggla 33 1108.jpg (156146 byte)

hornuggla 22 1105.jpg (152049 byte)

hornuggla 44 1101.jpg (169124 byte)

Hornuggla

hornuggla11.jpg (129051 byte)

hornuggla22.jpg (107613 byte)

hornuggla33.jpg (125923 byte)

bild mars 1108.jpg (172408 byte)

Hornuggla

hornuggla 11 1097.jpg (183046 byte) hornuggla 22 1105.jpg (152049 byte) hornuggla 44 1101.jpg (169124 byte) hornuggla 5555 1111.jpg (171764 byte)

Hussvala

Hussvala-hems.jpg (153490 byte)

hussvala11,oland,07.jpg (121055 byte)

hussvalans22,oland,07.jpg (114379 byte)

hussvala22.jpg (201354 byte)

Hussvala

hussvala33.jpg (212722 byte)

hussvala11.jpg (201948 byte)

hussvala11.jpg (188600 byte)

hussvala22.jpg (217823 byte)

Hussvala

hussvala66.jpg (192801 byte)

hussvala77.jpg (173847 byte)

hussvala88.jpg (222618 byte)

hussvala11---DSC4062.jpg (145297 byte)

Häcksparv

hacksparv 11 DSC0881.jpg (132854 byte)

Häger

hager 22 992.jpg (170047 byte)

hager is.jpg (160901 byte)D

hager is hems.jpg (141952 byte)D

haqer hems plask.jpg (163447 byte)D

Häger

Hagernov.jpg (235379 byte)

hager11.jpg (111218 byte)

hager111.jpg (95834 byte)

hager222.jpg (213171 byte)

Häger

hager11.jpg (193648 byte)

hager22.jpg (208497 byte)

hager 11 928.jpg (186180 byte)

hager 44 995.jpg (185617 byte)

Häger

hager 33 2675.jpg (105907 byte)

hager 11 2677.jpg (141104 byte)

Hämpling

hampling.jpg (107484 byte)D

-

-

-

Härfågel  Malta harfagel 11  1181.jpg (183351 byte) harfagel 22  1184.jpg (159761 byte) harfagel 55 1178.jpg (177245 byte) harfagel 33 1177.jpg (155611 byte)

Höksångare

hoksangare11.jpg (203015 byte)

-

-

-

Hökuggla

Hokugglan.jpg (209101 byte)
5/1-2007 Björkbacken
Fläcksjön Vstml

hokuggla1.jpg (178955 byte)D


hokugglans.jpg (237461 byte)

hokugglanss.jpg (172453 byte)

Hökuggla

hokuggla 11 2632.jpg (164158 byte)

-

-

-

Härmsångare

Gulsangare001.jpg (119230 byte)D

-

-

-

Jaktfalk

jaktfalk33.jpg (212255 byte)

jaktfalk44.jpg (184174 byte)

jaktfalk66.jpg (194527 byte)

jaktfalk77.jpg (179471 byte)

Jorduggla

Jorduggla-hems.jpg (28432 byte)
Östringbo Fläcksjön

jorduggla11.jpg (124109 byte)

jorduggla22.jpg (114040 byte)

jorduggla 11 DSC0852.jpg (151430 byte)

Järnsparv

jarnsparv11.jpg (139598 byte)

jarnsparv 11 2450.jpg (158088 byte)

jarnsparv 22 2453.jpg (104433 byte)

-

Järpe

jarpe 11 2741.jpg (132533 byte)

Kaja

Kaja-1.jpg (94765 byte)

Kaja-hemsi.jpg (127550 byte)

kaja11.jpg (175739 byte)

kajahast11---DSC3200.jpg (198565 byte)

Kaja

kaja  11 1381.jpg (160965 byte)

kaja 11 DSC2540.jpg (99514 byte)

Kanadagås

Kanadagas-pulli.jpg (112540 byte)

Kanadagas-fam.jpg (104627 byte)

D

oset club019.jpg (116542 byte)

Kanadagås

gissa11.jpg (168863 byte)

Kanadagas 11 DSC9070.jpg (118348 byte)

kanadagas 11 DSC9077.jpg (121768 byte)

-

Kaspisk trut

Kaspisk-trut-hems.jpg (104012 byte)D

kaspisktrut11.jpg (169572 byte)

-

-

Kattuggla

Kattuggla1.jpg (119525 byte)
Vevde Fläckebo2/7-06

kattuggla22D---SC3468.jpg (225100 byte)

katuggla11---DSC3456.jpg (178186 byte)

kattuggla11 2846.jpg (160043 byte)

Kentsk tärna

Kentsktarna11.jpg (141924 byte)

kents tarna 11 1517.jpg (183248 byte)

kents tarna 33 1521.jpg (167915 byte)

-

Knipa

knipa-550.jpg (82789 byte)

D

Knipungar.jpg (137422 byte)D

Knipa-Forsby002.jpg (99722 byte)D

Knipa

Knipa-spring-1.jpg (110741 byte)

Knipa-Falkenbergskakvarnen-.jpg (109413 byte)D

knipa.jpg (260920 byte)

knipa11.jpg (211993 byte)

Knipa

knipa11.jpg (199636 byte)

knipa22.jpg (152394 byte)

knipa41jpg.jpg (95321 byte)

knipa51.jpg (215346 byte)

Knipa

knipa888.jpg (187626 byte)

knipa100.jpg (209582 byte)

knipan22.jpg (200059 byte)

knipa66.jpg (182295 byte)

Knipa

knipa11.jpg (191588 byte)

knipa33.jpg (174507 byte)

Knipa11.jpg (198174 byte)

knipan55.jpg (112648 byte)

Knipa

knipan33.jpg (159279 byte)

knipan44mars.jpg (203151 byte)

knipan22.jpg (203946 byte)

-

Knölsvan

Knolsvan-hems.jpg (53739 byte)

Knolsvan-hemsida.jpg (102767 byte)

knolsvan1.jpg (97032 byte)

Knolsvanen.jpg (210362 byte)

Knölsvan

knolsvan11,beijershamn,07.jpg (194909 byte)

knolsvanar33,beijershamn,07.jpg (211073 byte)

knolsvan44,oland,07.jpg (219952 byte)

knolsvan22,oland,07.jpg (249391 byte)

Knölsvan

knolsvan11.jpg (207105 byte)

knolsvan22.jpg (174189 byte)

knolsvan33.jpg (165074 byte)

knolsvan11.jpg (194775 byte)

Knölsvan

knolsvan11---DSC3439.jpg (179946 byte)

knolsvan 11 998.jpg (189377 byte)

knolsvan 11 DSC8592.jpg (142208 byte) knolsvan 22 DSC8631.jpg (133786 byte)
Knölsvan knolsvan 33 DSC8611.jpg (186811 byte) knolsvan 44 DSC8568.jpg (165782 byte) knolsvan  11  1510.jpg (147659 byte) knolsvan  11  1566.jpg (191752 byte)

Knölsvan

knolsvan  33  DSC0916.jpg (141627 byte)

knolsvan 22 1511.jpg (147210 byte) knolsvan 44 2755.jpg (136927 byte) knolsvan 66  2757.jpg (120645 byte)

Koltrast

Koltrast-he.jpg (115526 byte)

Koltrast-hems.jpg (68244 byte)

Koltrast-hane-.jpg (127361 byte)D

koltrast11.jpg (214265 byte)

Koltrast

koltrast 1111 916.jpg (75807 byte)

koltrast 11 DSC4568.jpg (127696 byte)

koltrsten 33 2699.jpg (144164 byte)

-

Korp

Korp-55.jpg (126365 byte)

korp-2-skarp.jpg (204946 byte)

Korp-66.jpg (156066 byte)

Korp-Dracula-1.jpg (114767 byte)

Korp

Korp-flyg-skarp.jpg (206457 byte)

korp 11 DSC7778.jpg (190467 byte)

-

-

Korsnäbb

korsnabbhona,april.jpg (124301 byte)

-

-

-

Kricka

D

kricka11.jpg (120605 byte)

kricka22.jpg (182157 byte)

kricka21.jpg (187265 byte)

Kricka

_kricka111DSC3143.jpg (162815 byte)

-

-

-

Kråka

Kraka-jem.jpg (110450 byte)

Krakan-550.jpg (97446 byte)

Kraka.jpg (131782 byte)D

Fjallvraken.jpg (117711 byte)

Kråka

kraka11---DSC3808.jpg (154055 byte)

kraka 11 2107.jpg (110964 byte)

kraka 22 2109.jpg (160968 byte)

-

Kungsfiskare

kungsfiskare33.jpg (204653 byte)

kungsfiskare44.jpg (171857 byte)

kungsfiskare55.jpg (240071 byte)

kungsfiskare66.jpg (187695 byte)

Kungsfiskare

kungsfiskare77.jpg (207161 byte)

kungsfiskare88.jpg (121095 byte)

kungsfiskare222.jpg (191335 byte)

kungsfiskare100.jpg (218974 byte)

Kungsfiskare

Kungsfiskare-hems.jpg (130605 byte)D

Kungsfiskare 6,2.jpg (103748 byte)D

Kungsfiskare-hems.jpg (97944 byte)D

Kungsfiskare.jpg (199497 byte)D

Kungsfiskare

Kungsfiskare hems001.jpg (98722 byte)D

Kungsfiskare hems003.jpg (98433 byte)D

Kungsfiskare hems002.jpg (92627 byte)D

Kungsfiskare hems005.jpg (42691 byte)D

Kungsfågel

Kungsfagel.jpg (230496 byte)

kungsfagel11---517.jpg (199236 byte)

kungsfagel11.jpg (184464 byte)

kungsfagel11----515.jpg (157021 byte)

Kungsfågel

kungsbird 11cDSC2237.jpg (113105 byte)

Kungsörn

kunsorn.jpg (86840 byte)
Nov 2006 Fläcksjön Vstml

kunsorn11.jpg (146834 byte)

-

-

Kustlabb

kustlabb11.jpg (111045 byte)

kustlabb22.jpg (97151 byte)

kustlabb33.jpg (93870 byte)

kustlabb11---DSC4846.jpg (213579 byte)

Kustlabb

kustlabb44----707.jpg (197466 byte)

kustlabb66----709.jpg (117622 byte)

kustlabb 222 2151.jpg (155326 byte)

kustlabb 333 2153.jpg (166999 byte)

Kustlabb

kustlabb 555 2202.jpg (96382 byte) kustlabb 666 2204.jpg (131604 byte) kustlabb 777 DSC0087.jpg (141164 byte) kustlabb aa.jpg (91953 byte)

Kustpipare

Kustpipare-Segerstadsfyr.jpg (101455 byte)D

kustpipare11.jpg (204489 byte)

kustpipare88.jpg (190799 byte)

kustpipare99.jpg (113180 byte)

Kustsnäppa

kustsnappa--11--DSC6389.jpg (223612 byte)

kustsnappa 333 DSC0132.jpg (114967 byte)

kustsnappa 888 2186.jpg (158450 byte)

Kärrsnäppa

karrsnappa33----718.jpg (181431 byte)

karrsnappa11----716.jpg (170315 byte)

karrsnappor11.jpg (221001 byte)

karrsnappor11---DSC3613.jpg (195757 byte)

Kärrsnäppa

karrsnappa  2 2 DSC0206.jpg (172929 byte)

karrsnappa 11 GLJ2596.jpg (148169 byte)

karsnappa 66 GLJ2613.jpg (85023 byte) karrsnappa 11 GLJ3258.jpg (148496 byte)

Kärrsångare

D

Karrsangare002.jpg (111421 byte)D

-

-

Ladusvala

Ladusvala-900.jpg (191164 byte)

Ladusvala-tavl-900-skarp.jpg (215907 byte)

Ladusvala-1.jpg (99978 byte)

ladusvala1.jpg (103425 byte)

Ladusvala

ladusvala11.jpg (187690 byte)

ladusvala44.jpg (165672 byte)

ladusvala33.jpg (176382 byte)

ladusvala11DSC4014.jpg (43640 byte)

Ladusvala

ladusvala11DSC4039.jpg (56102 byte)

ladusvala22---DSC3535.jpg (199310 byte)

ladusvala22---DSC3751.jpg (145751 byte)

ladusvala44---DSC3761.jpg (147684 byte)

Ladusvala

ladusvala 11 1144.jpg (161877 byte) ladusvala 11 1145.jpg (158239 byte) ladusvala 33 1146.jpg (150689 byte)

Lappuggla

Lappuggla.jpg (191027 byte)

Lappugglan.jpg (196864 byte)

lappuggla111.jpg (177766 byte)

lappuggla1114.jpg (208022 byte)

Lappuggla

lappuggla117.jpg (213585 byte)

lappuggla1110.jpg (205774 byte)

lappuggla1111.jpg (204519 byte)

lappuggla1113.jpg (211654 byte)

Lappuggla

lappuggla55.jpg (155426 byte)

lappuggla66.jpg (215562 byte)

lappuggla77.jpg (191752 byte)

lappuggla88.jpg (210335 byte)

Lappuggla

lappuggla1115.jpg (179651 byte)

lappuggla44.jpg (206825 byte)

lappuggla11.jpg (175366 byte)

lappuggla22.jpg (143484 byte)

Lappuggla

lappuggla 22 1376.jpg (182037 byte)

lappuggla 44 1373.jpg (180032 byte)

lappuggla 55 1380.jpg (180313 byte)

Lavskrika

lavskrika123123.jpg (224996 byte)

lavskrika44.jpg (223331 byte)

lavskrika55.jpg (214668 byte)

lavskrika66.jpg (188784 byte)

Lavskrika

lavskrikamars11.jpg (190094 byte)

lavskrika11---596.jpg (197419 byte)

lavskrika 2 2 2735.jpg (119047 byte)

lavskrika 11 2734.jpg (134382 byte)

Ljungpipare

ljungpipare  11  1490.jpg (148165 byte)

ljungpipare  33 1493.jpg (143173 byte)

Lundsångare

lundsangare 11 DSC9620.jpg (171192 byte) lundsangare 22 DSC9626.jpg (158668 byte)

Lärkfalk

Larkfalken.jpg (113859 byte)
Lärkfalk Fläcksjön 6/6-06

larkfalk11.jpg (190500 byte)

larkfalk22.jpg (142415 byte)

larkfalk33.jpg (184711 byte)

Lärkfalk

larkfalk44.jpg (183011 byte)

larkfalk55.jpg (185886 byte)

larkfalk66.jpg (126672 byte)

larkfalk22DSC3942.jpg (187930 byte)

Lärkfalk

larkfalk44DSC3956.jpg (125019 byte)

larkfalk55DSC3967.jpg (204553 byte)

larkfalk33DSC3946.jpg (94246 byte)

larkfalk  33  1569.jpg (179394 byte)

Lärkfalk

larkfall  77  1443.jpg (168653 byte)

larkfall  88 1453.jpg (154888 byte)

larkfall 111 1436.jpg (175038 byte)

larkfall1 55  431.jpg (190119 byte)

Lövsångare

Lovsangare-tavling.jpg (202931 byte)

Lovsangare.jpg (132197 byte)D

lovsangare00011.jpg (172664 byte)

lovsangare00022.jpg (202926 byte)

Lövsångare

lovsangare  11  1505.jpg (174999 byte)

Mandarinand

Mandarinand-550.jpg (110917 byte)

Mandarinanden-hems.jpg (250339 byte)D

-

-

Medelhavslira medelhavslira 22 DSC1497.jpg (142560 byte)

Medelhavstrut

medelhavstrut11.jpg (98046 byte)

medelhavstrut 33 2314.jpg (146205 byte)

medelhavstrut 11 DSC1352.jpg (95479 byte)

medelhavstrut 22 DSC1375.jpg (102738 byte)

Medelhavsstenskvätta

Medelhavsstenskvatta002.jpg (113654 byte)D

-

-

-

Mindre flugsnappare

mindreflug11.jpg (185966 byte)

mindre flug 11 DSC9588.jpg (142986 byte)

-

-

Mindre hackspett

Mindre hackspett 111111 2692.jpg (140395 byte)

Mindre hackspett 22 2690.jpg (150671 byte)

mindrehackspett 22 2679.jpg (132065 byte)

mindrehackspett 111 2684.jpg (164659 byte)

Mindre korsnäbb

mindrekorsnabb00.jpg (207229 byte)

mindrekorsnabb11.jpg (193392 byte)

mindrekorsnabb22.jpg (182676 byte)

korsnabbhonamindre.jpg (124301 byte)

Mindre korsnäbb

mindrekorsn 11 DSC7492.jpg (127176 byte)

mindrekorsnabb 11 DSC7852.jpg (152566 byte)

korsnabb 99 DSC9519.jpg (158225 byte)

mindre korsnabb 55 DSC9522.jpg (154787 byte)

Mindre korsnäbb

mindre korsnabba 11 1331.jpg (155998 byte) mindre korsn 11 GLJ2869.jpg (145222 byte)

Mindre skrikörn

mindre-skrik-orn-11-769.jpg (64823 byte)

-

-

-

Mindre strandpipare

Mindre-strand-p-bilder.jpg (151467 byte)

D

Mindre-Strandpipare-Norsa-2.jpg (122186 byte)D

mindrestrandpip11.jpg (208979 byte)

Mindre sångsvan

D

-

-

-

Minervauggla

minerva11.jpg (192068 byte)

-

-

-

Morkulla

Morkulla-1.jpg (89165 byte)

-

-

-

Mosnäppa

mo-smasnappa11---492.jpg (192202 byte)

mo-smasnappa111---493.jpg (181598 byte)

-

-

Myrspov

myrspov--11--DSC6414.jpg (190939 byte)

myrspov  11  1488.jpg (95673 byte)

myrspov  22  DSC0243.jpg (150654 byte)

myrspov 11 2517.jpg (128190 byte)

Myrspov myrspov 11 2521.jpg (144172 byte) myrspov 11 GLJ3450.jpg (107140 byte)

Myskand

Myskand.jpg (100861 byte)

-

-

-

Näktergal

Naktergal002.jpg (138964 byte)D

-

-

-

Nötkråka

Notkraka nef jpg.jpg (81744 byte)D

D

notkraka22.jpg (193394 byte)

notkraka33.jpg (167605 byte)

Nötkråka

notkrakanov11.jpg (198303 byte)

notkraka66.jpg (203977 byte)

notkraka77.jpg (198593 byte)

notkraka 111 6840.jpg (156251 byte)

Nötkråka

notkraka storre 44 2542.jpg (149331 byte)

notkraka storre 1122  2545.jpg (172709 byte)

Nötskrika

Nötskrik.jpg (187523 byte)

Nötskrika001.jpg (188536 byte)

Nötskrika002.jpg (207408 byte)

Notskrikan.jpg (191413 byte)

Nötskrika

notskrika11.jpg (195476 byte)

notskrika22.jpg (133594 byte)

notskrika33.jpg (198371 byte)

notskrika1010.jpg (184349 byte)

Nötskrika notskrika 11 DSC2201.jpg (116854 byte)

Nötväcka

notvacka .jpg (42917 byte)D

Notvacka hemsida004.jpg (285149 byte)D

Notvecka-hems.jpg (283500 byte)D

Notvacka-nya-bilder.jpg (135620 byte)

Nötväcka

Notvacka002.jpg (262962 byte)

Notvacka001.jpg (201240 byte)

notvacka11otober.jpg (196509 byte)

notvacka 111 897.jpg (179374 byte)

Nötväcka notvacka 11 DSC4894.jpg (125508 byte)

Ormvråk

Ormvraken sept.jpg (202106 byte)

Ormvrak-1.jpg (100735 byte)

D

ormvrak1.jpg (100414 byte)

Ormvråk

ormvraken.jpg (186396 byte)

ormvrak33.jpg (189984 byte)

ormvrak44.jpg (183683 byte)

ormvrak111.jpg (179678 byte)

Ormvrak

ormvrak11.jpg (129883 byte)

ormvrak22.jpg (206305 byte)

ormvrakaugbild111.jpg (148545 byte)

ormvrak77.jpg (193945 byte)

Ormvråk

ormvrak33.jpg (188921 byte)

ormvrak44.jpg (192647 byte)

ormvrak88.jpg (198427 byte)

ormvrak66.jpg (180233 byte)

Ormvråk ormvrak 11 2531.jpg (139454 byte) ormvrak 11 2598.jpg (103341 byte) ormvrak 22 2601.jpg (178498 byte) ormvrak 12 GLJ3409.jpg (137317 byte)

Orre

orrens.jpg (196466 byte)

wpe9.jpg (46410 byte)

orren22.jpg (45231 byte)

orre11.jpg (118041 byte)

Orre orre_aa.jpg (159406 byte) orre__bb.jpg (128680 byte) orre__cc.jpg (146429 byte) orre__dd.jpg (127476 byte)

Ortolansparv

ortolansparv11---DSC3267.jpg (200838 byte)

-

-

-

Palmduva

palmduva 11.jpg (154176 byte) palmduva 22 DSC1397.jpg (104716 byte) palmduva 33 DSC1402.jpg (146729 byte)

Pilfink

Pilfink-550.jpg (197924 byte)

Pilfink-hems.jpg (154324 byte)

Pilfink-1.jpg (113633 byte)

pilfink.jpg (195117 byte)

Pilfink pilfink 11 3522.jpg (157040 byte)

Pilgrimsfalk

D

pille11.jpg (187443 byte)

pigrimsfalk11.jpg (94064 byte)

pilgrimsfalk 11 2243.jpg (143427 byte)

Praktejder

praktejder11.jpg (202932 byte)

praktejder22.jpg (158643 byte)

-

-

Prutgås

Prutgas.jpg (102494 byte)D

prutgas11.jpg (171259 byte)

prutgas44.jpg (187969 byte)

ptutgas33.jpg (110420 byte)

Prutgås

prutgas--22--792.jpg (172169 byte)

prutgas-11-791.jpg (165342 byte)

-

-

Pungmes

Pungmes tavling.jpg (188723 byte)
Oset Örebro maj / 2006

pungmes 11 DSC1245.jpg (127970 byte)

pungmes 22 DSC1250.jpg (155086 byte)

pungmes 33 3035.jpg (147143 byte)

Purpurhäger  Malta

purpurhager 11 DSC8503.jpg (130147 byte)

Rapphöna

rapphona11,oland,07.jpg (216630 byte)

rapphona12,oland,07.jpg (153234 byte)

rapphona22,oland,07.jpg (170485 byte)

rapphona11.jpg (187994 byte)

Rapphöna

rapphona11.jpg (216193 byte)

rapphona22.jpg (208375 byte)

rapphona33.jpg (211574 byte)

-

Ringand

Ringand-.jpg (122093 byte)D

-

-

-

Ringduva

Ringduva-Falkenb-kvarnen-20.jpg (115875 byte)D

ringduva11,beijershamn07.jpg (243740 byte)

Ringduva12,beijershamn,07.jpg (223902 byte)

ringduva 11 DSC0703.jpg (167124 byte)

Ringtrast

ringtrast22---506.jpg (203937 byte)

ringtrast55---508.jpg (185801 byte)

ringtrast66----DSC4679.jpg (198916 byte)

ringtrast44---507.jpg (188538 byte)

Rosenfink

Rosenfink.jpg (126524 byte)D

rosenfink 11 GLJ9836.jpg (134766 byte)

rosenfink 22 GLJ9801.jpg (99853 byte)

-

Rosenmås rosenmas11.jpg (145516 byte) rosenmas22.jpg (147878 byte) rosenmas33.jpg (170568 byte) rosenmas44.jpg (155829 byte)

Roskarl

roskal11,oland,07.jpg (212049 byte)

Roskarl11.jpg (226066 byte)

roskarl22.jpg (173090 byte)

roskarl  333  2199.jpg (121782 byte)

Roskarl roskarl 111 2198.jpg (98141 byte) roskarl 11 GLJ4671.jpg (146074 byte)

Rostand

rostand1.jpg (103774 byte)
Ramnäs Västm 6/8-06

-

-

-

Rostgumpssvala

rostgumpssvala aa.jpg (105321 byte)

-

-

Råka

raka22.jpg (207718 byte)

raka11.jpg (176448 byte)

raka.jpg (113022 byte)D

raka,oland11,07.jpg (203933 byte)

Råka

raka  11  1530.jpg (109682 byte)

raka 22 114.jpg (154261 byte)

Rödbena

rodbena44.jpg (107177 byte)

Rodbena.jpg (100519 byte)D

rodbena 11 DSC1498.jpg (99588 byte)

rodbena22.jpg (113696 byte)

Rödbena

rodbena33.jpg (126838 byte)

rodbena44.jpg (95847 byte)

rodbena11.jpg (223771 byte)

rodbena 11390.jpg (107020 byte)

Rödbena rodbena 11 GLJ0468.jpg (143980 byte) rodbena 11 3515.jpg (136861 byte) rodbena 11 DSC8971.jpg (128837 byte)
Rödfalk Malta rodfalk 11 DSC8167.jpg (103759 byte)

Rödhake

D

rodhakens.jpg (232463 byte)

rodhake  111 975.jpg (118699 byte)

rodhake 22 DSC2067.jpg (100188 byte)

Rödhake rodhake 33 2486.jpg (142774 byte) rodhake 11 DSC2406.jpg (167438 byte) rodhake 22 DSC2067.jpg (100188 byte) rodhake 11 2686.jpg (125269 byte)

Rödhalsad gås

rodhalsadgas11.jpg (163703 byte)

-

-

-

Rödhuvad törnskata

rodhuvad-tornska--22--838.jpg (197543 byte)

rodhuvad-tornska--44--843.jpg (191332 byte)

rodhuvad-tornska--33--841.jpg (189078 byte)

rodhuvadtorns--11--878.jpg (190926 byte)

Rödspov

rodspov11,oland,07.jpg (220198 byte)

rodspov11.jpg (191322 byte)

rodspov11---DSC3281.jpg (188680 byte)

rodspov  11  1581.jpg (157470 byte)

Rödspov

rodspov  33  1539.jpg (169459 byte)

rodspov 11 DSC9558.jpg (172379 byte) rodspov 33 DSC9576.jpg (143271 byte)

Rödstjärt

rodstjart.jpg (120991 byte)D

rodstjart11.jpg (190340 byte)

-

-

Rödstrupig sångare Malta rodstrupigsanage 11 1168.jpg (146153 byte) rodstrupigsanage 22 1167.jpg (136282 byte) rodstrupigsangare 33 DSC8329.jpg (139531 byte)

Rödvingetrast

rodvingetrast11.jpg (190436 byte)

rodvingetrast1.jpg (124641 byte)

rodvingetrast11.jpg (192221 byte)

rodvingetrast22.jpg (175366 byte)

Rödvingetrast

rodvingetrast 11 932.jpg (131388 byte)

rodvingetrast 11 986.jpg (131043 byte)

-

-

Rördrom

rordrom11.jpg (98150 byte)

rordrom22.jpg (99510 byte)

rordromen22.jpg (122465 byte)

julirordrom33---DSC5412.jpg (187678 byte)

Rörhöna

rorhona1.jpg (211575 byte)
Vås stad april 07

rorhona22.jpg (211470 byte)

rorhona11.jpg (180818 byte)

rorhonans11-247.jpg (217257 byte)

Rörhöna

rorhonans22-248.jpg (213932 byte)

rorhonans33-250.jpg (229801 byte)

rorhonans44-251.jpg (182513 byte)

rorhonans55-254.jpg (180105 byte)

Rörhöna

rorhona 11 DSC9458.jpg (164064 byte)

rorhona 33 DSC9553.jpg (170261 byte)

Rörsångare

rorsangare11.jpg (172931 byte)

rorsangare 11 DSC9592.jpg (98040 byte)

-

-

Salskrake

salskrakar44.jpg (80752 byte)

salskarkehona11.jpg (177909 byte)

salskraken22.jpg (128790 byte)

salskrake 11 1115.jpg (103650 byte)

Salskrake

salskrake 33 1117.jpg (187348 byte)

salskrake 44 2717.jpg (140801 byte) salskrake 33 2713.jpg (155877 byte)
Sammetshätta Malta sammetshatta 11 1132.jpg (154165 byte) sammetshatta 22 1197.jpg (162630 byte)
Sandlopare sandpipa GLJ2619.jpg (184345 byte) sandlopare 22 GLJ2621.jpg (136355 byte) sandlopare 22 GLJ4058.jpg (151682 byte)

Sidensvans

sidensvans 11 2892.jpg (164749 byte)

D

sidensvans55.jpg (192339 byte)

sidensvans 11 DSC7131.jpg (149726 byte)

Sillgrissla

-

-

-

-

Silltrut

Silltrut.jpg (174902 byte)D

silltrut1.jpg (111368 byte)

silltrut goran.jpg (232570 byte)

silltrut1.jpg (111126 byte)

Silltrut

silltrut11.jpg (119516 byte)

silltrut22.jpg (185027 byte)

silltrut  44 1479.jpg (130575 byte)

silltrut 11 1481.jpg (118375 byte)

Silltrut

silltrut 1111 DSC1672.jpg (137661 byte) silltrut 22 1668.jpg (163432 byte) silltrut 111 1666.jpg (111584 byte) Silltrut 33 .jpg (190394 byte)

Silvertärna

Silvertarna.jpg (114084 byte)

silvertarna11.jpg (138445 byte)

silvertarnor11.jpg (183663 byte)

silvertarna11---461.jpg (156715 byte)

Silvertärna

silvertarna33---460.jpg (215799 byte)

silvertarna44---466.jpg (152419 byte)

silvertarna111---462.jpg (167480 byte)

silvertarna222---465.jpg (188955 byte)

Sjöorre

sjoorre11---511.jpg (194690 byte)

sjoorre33---514.jpg (133070 byte)

sjoorre111---512.jpg (184965 byte)

Skata

skata.jpg (159243 byte)D

skata  11 DSC4514.jpg (87362 byte)

skata 11 DSC4219.jpg (153519 byte)

Skedand

skedand1.jpg (106326 byte)

skedand11,oland,07.jpg (196240 byte)

skedand11.jpg (138323 byte)

skedand22.jpg (165995 byte)

Skedand

skedand33.jpg (177683 byte)

skedand44.jpg (199581 byte)

skedand aa.jpg (156628 byte)

Skogsduva

skogsduvan.jpg (115301 byte)

Skogssnäppa

Skogssnappa1.jpg (118843 byte)

skogssnappa33.jpg (197429 byte)

skogssnappa 11 DSC2391.jpg (113924 byte)

Skrattmås

Skrattmas-tavl-900.jpg (271914 byte)

Skrattmas-nya.jpg (112424 byte)

Skrattmasens--nya.jpg (132836 byte)

Skrattmasen-nya.jpg (100153 byte)

Skrattmås

skrattmas 11 7706.jpg (189448 byte)

skrattmas1.jpg (148278 byte)

skrattmas11jpg.jpg (200562 byte)

skrattmas11.jpg (117808 byte)

Skrattmås

skrattmas22.jpg (128826 byte)

skrattmas111.jpg (209992 byte)

skrattmas11DSC3858.jpg (62054 byte)

skrattmas22DSC3861.jpg (49122 byte)

Skrattmås

skrattmasungar 11 .jpg (127301 byte)

skrattmas 11 DSC0653.jpg (126404 byte)

skrattmas 11 DSC2448.jpg (81381 byte)

skrattmas 2222 DSC4085.jpg (113923 byte)

Skrattmås

skrattmas 11 DSC4131.jpg (120754 byte)

Skräntärna

skrantarna11.jpg (127432 byte)

skrantarna22.jpg (144777 byte)

skrantarna33.jpg (83771 byte)

Skäggdopping

Skaggdopping-1.jpg (101956 byte)

Skaggdopping.jpg (122160 byte)D

skaggdopping22.jpg (197689 byte)

skaggdopping33.jpg (212682 byte)

Skäggdopping

skaggdopping11.jpg (199797 byte)

Skäggmes

skaggmes11.jpg (227470 byte)

skaggmes33.jpg (192073 byte)

skaggmes11.jpg (178679 byte)

Skaggmes11.jpg (215055 byte)

Skäggmes

skaggmes33.jpg (227297 byte)

skaggmes22.jpg (188275 byte)

skaggmes88jpg.jpg (184526 byte)

skaggmes99.jpg (176669 byte)

Skäggmes

skaggmes,juli101.jpg (207523 byte)

skaggmes66.jpg (202143 byte)

skaggmes100septbild.jpg (183137 byte)

skaggmes11.jpg (174134 byte)

Skäggmes

skaggmes-11-755.jpg (129033 byte)

Skärfläcka

D

skarflacka11.jpg (98672 byte)

skarflacka22.jpg (93606 byte)

skarflacka33.jpg (193847 byte)

Skärfläcka

skarflacka66---DSC3382.jpg (206293 byte)

skarflacka44---DSC3339.jpg (191030 byte)

skarflacka44---DSC3336.jpg (179175 byte)

skarflacka11---DSC3321.jpg (149841 byte)

Skärpiplärka

skarpiplarka-22-797.jpg (212349 byte)

skarpiplarka-11-796.jpg (234338 byte)

Skärsnäppa skarsnappa11.jpg (148499 byte) - - -
Slaguggla slaguggla 11 4272.jpg (122112 byte) - - -

Smådopping

smadopping 11 1160.jpg (172918 byte)

D

smadoppingen.jpg (229941 byte)

Smadopping 11 DSC4826.jpg (149325 byte)

Smålom

smalom22.jpg (194529 byte)

smalom33.jpg (203789 byte)

smalom44.jpg (221427 byte)

smalom55.jpg (197499 byte)

Smålom

smalom66.jpg (211264 byte)

smalom77.jpg (193692 byte)

smalom88.jpg (172382 byte)

smalom11DSC3048.jpg (191094 byte)

Smålom

smalom33DSC3092.jpg (145071 byte)

smalom44DSC3047.jpg (164426 byte)

Småskrake

Storskrake002.jpg (126869 byte)D

smaskrake11.jpg (110458 byte)

smaskrake22.jpg (204175 byte)

smaskrake--11--805.jpg (153091 byte)

Småskrake

smaskrake 11 DSC9673.jpg (198125 byte)

smaskrake 11 DSC2240.jpg (135940 byte)

Småsnäppa

smasnappa  11  1534.jpg (169092 byte)

Småspov

Smaspov.jpg (101066 byte)

smaspov11---546.jpg (215843 byte)

smaspov11---547.jpg (211152 byte)

smaspov33---DSC4742.jpg (161745 byte)

Småspov

smaspov--44-778.jpg (179125 byte)

Småtärna

smatarna11,oland,07.jpg (116330 byte)

smatarna22,oland,07.jpg (98737 byte)

smatarna33,oland,07.jpg (95960 byte)

smatarna44oland,07.jpg (217119 byte)

Småtärna

smatarna66,oland,07.jpg (102057 byte)

smatarna77,oland,07.jpg (229917 byte)

smatarna88,oland,07.jpg (108311 byte)

smatarna,oland55,07.jpg (196354 byte)

Småtärna

smatarna,oland99,07.jpg (94638 byte)

Snatterand

Snatterand-Oset-.jpg (118185 byte)D

snatterand11jpg.jpg (173633 byte)

snatterand22.jpg (187144 byte)

snatterand11.jpg (111881 byte)

Snatterand

snatterand11---197.jpg (165262 byte)

snatterand22---196.jpg (157621 byte)

Snöskata

Snoskata-bilder.jpg (147013 byte)

Snoskata.jpg (108485 byte)

bjorktrasten.jpg (200192 byte)

snoskata44.jpg (212276 byte)

Snöskata

snoskata11.jpg (194326 byte)

snoskata33.jpg (220782 byte)

snoskataa.jpg (207726 byte)

bjorktrast11.jpg (231191 byte)

Snöskata

bjorktrast 11 DSC7660.jpg (160602 byte)

snoskata 11 DSC9440.jpg (154245 byte)

bjorktrast 11 DSC4511.jpg (142316 byte)

Snösparv

snosparv 11 2665.jpg (132393 byte)

snosparv 22 2666.jpg (120705 byte)

Sothöna

Sothona-nya.jpg (74111 byte)

sothonan.jpg (119121 byte)D

Sothona.jpg (117256 byte)D

sothona1.jpg (160778 byte)

Sothöna sothona 22 2128.jpg (118340 byte) sothona 11 2127.jpg (112683 byte)
Spansk sparv Malta spansksparv 11 DSC8119.jpg (101798 byte) spansksparv 21 DSC8268.jpg (138215 byte)

Sparvhök

Sparvhoken004.jpg (140269 byte)D

Sparvhoken006.jpg (115953 byte)D

sparvhok11.jpg (123988 byte)

sparvhok33.jpg (129497 byte)

Sparvhök

sparvskarp111.jpg (188138 byte)

sparvskarp1111.jpg (164993 byte)

sparvhok11.jpg (86941 byte)

sparvhok 11 2533.jpg (144166 byte)

Sparvhök

sparvhok 22 2620.jpg (186315 byte)

Sparvuggla

sparvuggl.jpg (49363 byte)D

sparvugglan.jpg (38280 byte)D

sparvuggla 11 GLJ5465.jpg (158351 byte)

sparvuggla 22 GLJ5478.jpg (171430 byte)

Spetsbergsgås

D

Spillkråka

Spillkraka-1.jpg (102543 byte)

spillkraka11.jpg (185355 byte)

spillkraka22.jpg (178249 byte)

spillkraka 11 2672.jpg (144097 byte)

Spillkråka

spillkraka 22 2673.jpg (151389 byte)

spillkraka 33 2674.jpg (142759 byte)

Spovsnäppa

Spovsnappa.jpg (125980 byte)D

Stare

D

stare1.jpg (211878 byte)

Stare-aug11.jpg (203509 byte)

stare22.jpg (119540 byte)

Stare

strarar22.jpg (182080 byte)

starar33.jpg (130296 byte)

starar11.jpg (197751 byte)

stare111 898.jpg (152474 byte)

Stare

stare  11 DSC9568.jpg (159225 byte)

stare bb.jpg (153416 byte) stare dd.jpg (154856 byte) stare cc.jpg (129881 byte)

Steglits

Steglitser002.jpg (117230 byte)D

Steglitser004.jpg (118639 byte)D

Steglit.jpg (217613 byte)

Steglits.jpg (198150 byte)

Steglits

steglits00,oland,07.jpg (206175 byte)

steglitsen11,oland,07.jpg (217961 byte)

steglits22.jpg (154984 byte)

steglits11.jpg (153951 byte)

Steglits steglits 555 2250.jpg (151690 byte) steglits 4444 2200.jpg (149268 byte) steglits 55 2247.jpg (145664 byte)

Stenfalk

stenfalk 22 GLJ3542.jpg (148568 byte)

stenfalk 111GLJ3548.jpg (158948 byte)

Stenskvätta

Stenskv002.jpg (106666 byte)D

Stenskvatta-1.jpg (100687 byte)

stenskvatta11,oland,07.jpg (196942 byte)

stenskvatta11sept bild.jpg (159666 byte)

Stenskvätta

stenskvatta 11 2933.jpg (144601 byte)

stenskvatta 11  1391.jpg (126607 byte)

stenskvatta 55 1394.jpg (167455 byte)

stenskvatta 33 2932.jpg (156773 byte)

Stjärtand

stjartand11.jpg (214890 byte)

Kopia - stjartand11.jpg (132534 byte)

Storlom

Storlom12.jpg (114591 byte)

Storlom13.jpg (107969 byte)

storlom11.jpg (197230 byte)

storlom111.jpg (192663 byte)

Storlom

storlom22.jpg (212470 byte)

storlom33.jpg (220363 byte)

storlom555.jpg (188012 byte)

storlom999.jpg (186470 byte)

Storlom storlom bb.jpg (139073 byte) storlom aa.jpg (139818 byte) storlom_ cc.jpg (138357 byte) storlom_ee.jpg (112799 byte)

Storskarv

Storskarven003.jpg (121796 byte)D

storskarv11.jpg (102405 byte)

storskarv22.jpg (191371 byte)

storskrarv11.jpg (208545 byte)

Storskarv

storskarv--22--807.jpg (206281 byte)

storskarv-11--806.jpg (148530 byte)

storskarv 11 DSC2511.jpg (97916 byte)

storskarv 22 DSC1474.jpg (138254 byte)

Storskarv storskarv 11 DSC1453.jpg (135118 byte)

Storspov

Storspov.jpg (119067 byte)D

storspov11---DSC3295.jpg (216988 byte)

Stäpphök stapphok 11 GLJ3603.jpg (104803 byte)

Större Hackspett

St hacksp hems.jpg (123458 byte)D

Storre-hacksp-hems.jpg (130629 byte)D

Storre-hacks.jpg (105529 byte)

storrehackspett11.jpg (221191 byte)

Större hackspett

storrehackspett11.jpg (216665 byte)

storrehackspett11.jpg (198128 byte)

storrehack11feb-bild.jpg (207411 byte)

storrehackspett22.jpg (153667 byte)

Större hackspett

storrehackspett11.jpg (174066 byte)

storrehackspett11.jpg (226944 byte)

storrehackspett22.jpg (210135 byte)

storrehackspett11.jpg (144952 byte)

Större korsnäbb

storrekorsnabb11.jpg (96796 byte)

storrekorsnabb22.jpg (100618 byte)

Större strandpipare

storrestrandpipare11.jpg (194132 byte)

storrestrandpipare22.jpg (182815 byte)

storrestrandpipare22,oland,.jpg (209106 byte)

storrestrandpipare,44oland,.jpg (211032 byte)

Större strandpipare

Storre-strand-pip.jpg (138067 byte)

storrestrandpipare11,oland,.jpg (207664 byte)

storrestrandpipjuli33.jpg (149666 byte)

storrestrandpipare11---DSC3.jpg (186243 byte)

Stenknäck

Stenkneck-Oset.jpg (196667 byte)D

Stenknacken004.jpg (146413 byte)D

Stenknack1.jpg (96940 byte)

stenknack11.jpg (194820 byte)

Stenknäck

stenknack11febbild.jpg (248433 byte)

stenknackjanbild100.jpg (197178 byte)

stenknack22.jpg (205666 byte)

Stjärtmes

Stjartmes-he.jpg (105102 byte)

Stjartmes-hems.jpg (42988 byte)

Stjartmes-hemsi.jpg (36865 byte)

Stjartmes-hemsid.jpg (91865 byte)

Stjärtmes stjartmes 11 2524.jpg (120598 byte)

Storskrake

Storskrake-oset-mars-2005-2.jpg (130736 byte)D

Storskrake-oset-mars-2005-1.jpg (127179 byte)D

storskraken33.jpg (203210 byte)

storskraken44.jpg (205270 byte)

Storskrake

storskrake11.jpg (208765 byte)

storskrake333.jpg (202792 byte)

_storskrake11.jpg (191237 byte)

storskrake11---456.jpg (143754 byte)

Storskrake

storskrake 11 1119.jpg (158609 byte)

storskrake 22 1124.jpg (119150 byte)

storskrake  11  1386.jpg (158866 byte)

storskrake 11 2722.jpg (168339 byte)

Strandskata

Stranskata-hem.jpg (80927 byte)

Strandskata002.jpg (118711 byte)

Strandskatan-1.jpg (108780 byte)

Strandskata1.jpg (105894 byte)

Strandskata

strandskata55,oland,07.jpg (224195 byte)

strandskata11.jpg (196290 byte)

Strömstare

strömsta001.jpg (190102 byte)

strömsta002.jpg (162155 byte)

strömsta003.jpg (195786 byte)

strömsta004.jpg (209098 byte)

Strömstare

strömsta005.jpg (207520 byte)

stromstaren33.jpg (213854 byte)

stromstaren444.jpg (191868 byte)

stromstare55.jpg (173881 byte)

Stäppörn

stapporn-11-DSC6184.jpg (180354 byte)

Svartbent strandpipare sparb 33 DSC9357.jpg (149344 byte) svartbent strand 44 3284.jpg (137019 byte) svart 11 DSC9352.jpg (157163 byte) svartbentstrandp 11 GLJ4049.jpg (154234 byte)

Svarthakedopping

svarthakedopping44.jpg (176211 byte)

svarthakedopping55.jpg (176227 byte)

svarthakedopping66.jpg (154144 byte)

svarthakedopping22.jpg (189257 byte)

Svarthakedopping

svarthakedopping11---451.jpg (224941 byte)

svarthakedopping22---454.jpg (167998 byte)

svarthakedopping 11 2050.jpg (134504 byte)

svarthakedopping 44 2058.jpg (116583 byte)

Svarthakedopping svarthakedopping 111 DSC6692.jpg (136839 byte) svarthakedopping 22 2903.jpg (178701 byte)

Svarthakadbusskvätta

svarthbuskskvatta22.jpg (102936 byte)

svarthbuskskvattan11.jpg (208255 byte)

Svarthuvad mås

svarthuvadmas11.jpg (143843 byte)

svarthuvadmas22.jpg (152804 byte)

svarthuvadmas33.jpg (114869 byte)

Svarthätta

Svarthatta.jpg (106676 byte)

svarthatta11.jpg (157639 byte)

svarthatta 11 1542.jpg (100250 byte)

svarthatta 22 1503.jpg (180960 byte)

Svart kråka

svartkraka.jpg (106775 byte)

Svartmes

Svartmes-hems.jpg (90305 byte)

svartmesfeb.jpg (228331 byte)

svartmm.jpg (153334 byte)

svartmes 11 964.jpg (140978 byte)

Svart rödstjärt

svart-rodstjart.jpg (113109 byte)D

svartrodstjart11.jpg (131817 byte)

svartrodstjart22.jpg (137474 byte)

svartrodstjart111DSC3777.jpg (136645 byte)

Svart rödstjärt

svartrodstjart222DSC3780.jpg (188170 byte)

Svartsnäppa

Svartsnappa-1.jpg (112484 byte)

svartsnappa11.jpg (198325 byte)

Svart stork

svartstork11.jpg (77909 byte)

Svarttärna

Svarttarna11.jpg (117642 byte)

Svarttarna-1.jpg (108069 byte)

svarttarna133---DSC5713.jpg (166049 byte)

Svarttarna44.jpg (98942 byte)

Svarttärna

Svarttarna66.jpg (127416 byte)
Fläcksjön 2/7-2006

julisvartstare222-----DSC5718.jpg (192154 byte)

Svarttarna77.jpg (128584 byte)

julisvarttarna33---DSC5727.jpg (179787 byte)

Svarttärna

svarttarna61.jpg (101062 byte)

julisvarttarna144---695.jpg (182758 byte)

Svarttarna-vingar.jpg (213312 byte)

svarttarna11.jpg (101086 byte)

Svarttärna

svarttarna22.jpg (119225 byte)

svarttarna11.jpg (123252 byte)

svarttarna33.jpg (132979 byte)

svarttarna88juni.jpg (109733 byte)

Svarttärna

svarttarna133.jpg (167154 byte)

svarttarna22---648.jpg (119973 byte)

svarttarna66---656.jpg (146674 byte)

julisvarttarna11---645.jpg (152815 byte)

Svarttärna

svarttarna 11 2047.jpg (162734 byte)

svarttarna 11 DSC2725.jpg (158699 byte) svarttarna 22 2048.jpg (165118 byte) svarttarna 44 2044.jpg (126461 byte)

Svart vit flugsnappare

Svart-vit-flug.jpg (122091 byte)

Svart-vit-flug-unge-1.jpg (159658 byte)
Unge Fläckebo 24/6-06

Svart-o-vit-flugsnappare.jpg (122419 byte)D

svartvit11,oland,07.jpg (193137 byte)

Svärta

svarta22---447.jpg (113525 byte)

svarta11---446.jpg (193643 byte)

svarta33---448.jpg (114198 byte)

Sädesärla

Sadesarlan.jpg (109356 byte)

sadesarla-1.jpg (111434 byte)

sadesarla11.jpg (226638 byte)

sadesarla11.jpg (140389 byte)

Sädesärla

sadesarla11.jpg (107117 byte)

sadesarla11---1DSC3572.jpg (161304 byte)

sadesarla-11-.jpg (169035 byte)

sadesarlaflygand  11  1602.jpg (160622 byte)

Sävsparv

Savsparv.jpg (167543 byte)

D

savsparv11.jpg (170097 byte)

savsparv11.jpg (134763 byte)

Sävsångare

savsangare.jpg (104802 byte)D

savsangare11.jpg (166595 byte)

savsangare11---DSC4567.jpg (170625 byte)

Sånglärka

Sanglarka.jpg (132897 byte)D

sanglarkan.jpg (110145 byte)D

Sanglarkans.jpg (257106 byte)
Vit Sånglärka Södra öland höst 07

sanglar.jpg (98718 byte)

Sånglärka

sanglarka11.jpg (103221 byte)

sanglarka  11 DSC0222.jpg (164864 byte)

sanglarka 11.jpg (144622 byte)

Sångsvan

Sangsvan001.jpg (95599 byte)

sangsvans.jpg (179392 byte)

sangsvanarna11.jpg (185439 byte)

sangsvanmars11.jpg (141570 byte)

Sångsvan

sangsvan 6,1 1293.jpg (133164 byte)

sangsvan 555 1278.jpg (159847 byte)

sangsvan 999 1304.jpg (149664 byte)

sangsvanar 33 DSC9225.jpg (170116 byte)

Talgoxe

Talgoxe-hemsidan.jpg (156908 byte)D

Talgoxxen-nya.jpg (127223 byte)

Talltita

Talltita.jpg (33505 byte)D

Talltittta-hems.jpg (87428 byte)

Taltrast

Taltrast-1.jpg (100034 byte)

taltrasten.jpg (140895 byte)

Taigasångare

taigan.jpg (191282 byte)
Södra lunden Öland hösten 2007

Taigatrast

taigatrast11.jpg (156175 byte)

taigatrast33.jpg (194365 byte)

taigatrast 11 960.jpg (178414 byte)

taigatrast 11 977.jpg (186507 byte)

Taigatrast

taigatrast 22 979.jpg (133874 byte)

Tjockfot

tjockfot 11 DSC0846.jpg (141740 byte)

Tjäder

tjader11.jpg (261434 byte)

tjader22.jpg (233752 byte)

tjadern.jpg (193433 byte)

Tjäder

tjader11.jpg (211607 byte)

tjader22.jpg (210422 byte)

tjader33.jpg (208887 byte)

tjader44.jpg (209936 byte)

Tjäder

tjader11.jpg (229828 byte)

tjader22.jpg (172986 byte)

tjader33.jpg (224753 byte)

tjader44.jpg (198014 byte)

Tjäder

tjader55.jpg (215569 byte)

tjader66.jpg (187116 byte)

tjader777.jpg (208602 byte)

tjader888.jpg (219126 byte)

Tamduva

Tamduva-.jpg (195703 byte)

tamduva11-256.jpg (111832 byte)

tamduva 11 .jpg (187744 byte)

Tamduva 11.jpg (135420 byte)

Tobisgrissla

tobisgrissla111--435.jpg (173662 byte)

tobisgrissla11--432.jpg (89036 byte)

tobisgrissla44--445.jpg (79877 byte)

tobisgrissla33--440.jpg (151247 byte)

Tobisgrissla

tobisgrissla66----724.jpg (102579 byte)

tobisgrissla77----726.jpg (154171 byte)

tobisgrissla88----728.jpg (185945 byte)

tobisgrissla22----720.jpg (188492 byte)

Tofsmes

tofsmes-hems.jpg (86021 byte)

Tofsmes 1,1.jpg (98518 byte)

Tofsmes-hemsida.jpg (130021 byte)D

tofsmes 11 2593.jpg (122814 byte)

Tofsmes tofsmes  11 DSC4892.jpg (125531 byte)

Tofsvipa

Tofsvipa-1,1.jpg (96572 byte)

Tofsvipa.jpg (108370 byte)D

tofsvipa11,oland,07.jpg (230560 byte)

tofsvipa33.jpg (135071 byte)

Tofsvipa

tofsvipa11.jpg (88550 byte)

tofsvipa11.jpg (191804 byte)

tofsvipa22.jpg (129084 byte)

tofsvipa 11 DSC1718.jpg (125714 byte)

Toppskarv
Grekland

toppskarv 11 1969.jpg (119875 byte)

toppskarv 11 DSC1433.jpg (134065 byte)

Tordmule

tordmule11---712.jpg (121071 byte)

tordmule22----713.jpg (128555 byte)

tordmule33----711.jpg (215227 byte)

tordmule44----714.jpg (201489 byte)

Tornfalk

Tornfalk-900.jpg (316858 byte)

Tornfalk-111.jpg (112816 byte)
Hacksta Vås 9/7-06

tornfalk66.jpg (141611 byte)

tornfalk33.jpg (99214 byte)

Tornfalk

tornfalk77.jpg (222814 byte)

tornfalk88.jpg (170486 byte)

tornfalk99.jpg (120902 byte)

tornfalk122.jpg (170645 byte)

Tornfalk

tornfalk1.jpg (163290 byte)

tornfalk11.jpg (183792 byte)

tornfalk133.jpg (175820 byte)

tornfalens155.jpg (204831 byte)

Tornfalk

gorantornfalk1111.jpg (203227 byte)

-

-

-

Tornseglare

Fiskgjuse-22.jpg (57950 byte)

Tornseglare1.jpg (49131 byte)

tornseglare1.jpg (86850 byte)

tornsvala11.jpg (98157 byte)

Tornseglare

tornsvala11DSC3995.jpg (49666 byte)

tornsvala11---DSC5335.jpg (181369 byte)

tornsvala66---DSC5347.jpg (177639 byte)

tornsvala-55---DSC5397.jpg (123632 byte)

Tornseglare

tornsvala 11 DSC2686.jpg (167010 byte)

tornsvala 22 DSC9427.jpg (189738 byte)

tornsvala 33 DSC9516.jpg (75422 byte)

Trastsångare

trastsangare22.jpg (200989 byte)

trastsangare33.jpg (174076 byte)

trastsangare11.jpg (151383 byte)

trastsangare33.jpg (125289 byte)

Trastsångare

trastsangare22juli.jpg (172983 byte)

-

-

-

Tretåig hackspett

tretaighackspett 22 2767.jpg (153767 byte) tretaighackspett 11 2762.jpg (136643 byte) tretaighackspett 66 2778.jpg (162617 byte) tretaighackspett 44 2768.jpg (149708 byte)

Tretåig mås

tretaigmas22.jpg (162314 byte) tretaigmas33.jpg (151863 byte) - -

Trädgårdssångare

tradgardssangare11DSC3687.jpg (187716 byte)

tradgardssangare22DSC3687.jpg (151543 byte)

-

-

Törnskata

Tornskata.jpg (114542 byte)D

Tornskata-1.jpg (115184 byte)D

tornskata-4.jpg (106415 byte)D

Tornskatan-2.jpg (97611 byte)D

Törnskata

tornskata11.jpg (129509 byte)

tornskata11.jpg (155199 byte)

tornskata22.jpg (166340 byte)

tornskataaugbild11.jpg (199115 byte)

Törnskata tornskata 11 2246.jpg (130286 byte)

Trädkrypare

Tradkryp hems.jpg (134465 byte)D

Tradkrypare hems ny.jpg (79252 byte)D

tradkrypare1.jpg (112388 byte)

tradkrypare 11 2488.jpg (113440 byte)

Trädkrypare tradkrypare 11.jpg (109120 byte)

Trana

Trana-hem.jpg (98435 byte)

Trana-hemsi.jpg (91623 byte)

tranan.jpg (127043 byte)

Tranor-1.jpg (100230 byte)

Trana

trana11.jpg (190802 byte)

trana11.jpg (229394 byte)

trana22.jpg (114830 byte)

trana33.jpg (200604 byte)

Trana

trana44.jpg (237913 byte)

trana-rav-11.jpg (199031 byte)

tranarav22.jpg (166032 byte)

trana 11 2885.jpg (99917 byte)

Trädpiplärka

D

-

-

-

Turkduva

Turkduvans-.jpg (102106 byte)D

turkduva11.jpg (219790 byte)

turkduva22.jpg (207524 byte)

turkd11.jpg (124130 byte)

Turkduva

turkd22.jpg (215138 byte)

turkd33.jpg (181178 byte)

turkduva 22 DSC0723.jpg (144607 byte)

turkduva 11 DSC0682.jpg (140168 byte)

Turturduva

Turdurduva.jpg (94981 byte) Björn N

-

-

-

Tuvsnäppa tuvsnappa 11 2513.jpg (155207 byte) tuvsnappa 22 DSC2371.jpg (144654 byte) tuvsnappa 44 DSC2302.jpg (84142 byte)

Törnsångare

D

tornsangare1.jpg (104944 byte)

tornsangare11.jpg (207094 byte)

tornsangare11.jpg (253020 byte)

Törnsångare

tornsangare11.jpg (186645 byte)

tornsangare22.jpg (165642 byte)

tornsangare  11 DSC0606.jpg (112067 byte)

tornsangare 11 1979.jpg (111927 byte)

Varfågel

varfageln stor.jpg (251934 byte)D

Varfagel.jpg (87705 byte)D

Varfagelln1.jpg (117500 byte)

varfagel 11 DSC2168.jpg (138693 byte)

Varfågel varfagel 11.jpg (153268 byte)

Vattenrall

vattenrall 11 947.jpg (156985 byte)

vattenrall 22 937.jpg (185508 byte)

-

-

Vigg

vigg-22-768.jpg (198076 byte)

Vigg.jpg (103977 byte)D

vigg11.jpg (132921 byte)

vigg33.jpg (211677 byte)

Vigg

vigg--44--DSC6504.jpg (185383 byte)

vigg-11-765.jpg (174810 byte)

vigg 11 DSC2518.jpg (125859 byte)

vigg 11 2720.jpg (146399 byte)

Vitkindad gås

vitk-gas-flyg.jpg (110889 byte)D

vitkindad-gas001.jpg (100423 byte)D

Vitkindadgas.jpg (205901 byte)

vitkindad11.jpg (224370 byte)

Vitkindad gås

vitkindadgas33.jpg (192025 byte)

Vitkindad gas aa.jpg (150602 byte)

-

-

Vittrut

Vittrut.jpg (215146 byte)D

-

-

-

Årta

D

_arta111DSC3182.jpg (161744 byte)

arta222DSC3192.jpg (150528 byte)

arta333DSC3199.jpg (176894 byte)

Årta

arta444DSC3198.jpg (149602 byte)

-

-

-

Ägretthäger

agratthager11.jpg (73333 byte)

-

-

-

Ängshök

angshok11,oland,07.jpg (172587 byte)

angshok22,oland,07.jpg (115417 byte)

angshok33,oland,07.jpg (142724 byte)

angshok44,oland,07.jpg (203007 byte)

Ängspiplärka

Angspiplarka.jpg (103976 byte)D

angspiplarka11.jpg (192945 byte)

-

-

Ärtsångare

artsangare.jpg (120112 byte)D

artsangare1.jpg (103706 byte)

-

-

Ökenstenskvätta

okenstenskvatta 11 2492.jpg (157514 byte) okenstenskvatta 22 2495.jpg (143758 byte)

-

-

-

-

-

-

-

 

Bilder fotograferade av mig på denna hemsida tillhör Göran Ljunggren,
önskar du användande någon av dessa kontakta mig.

 © Göran Ljunggren